logo

Stavební firma Stanislav Strachota - StavStr, úspěšně funguje na českém trhu od roku 2000. Naše činnost se zaměřuje na realizaci výstavby rodinných domů dle individuálních projektů v klasických zděných a jiných technologiích, sádrokartonové konstrukce, zateplení domu, dále nabízíme široké spektrum dílčích stavební prací a souvisejících služeb (viz. profil).

Použité stavební hmoty, jednotlivé komponenty a technologie jsou voleny společně v součinnosti s investorem. Svým zákazníkům poskytujeme komplexní služby, projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost související s vyřízením stavebního povolení až po samotnou realizaci zakázky - stavby domu.

Nabízíme realizaci jak hrubé stavby domu, tak i výstavby rodinného domu na klíč. Většina stavebních prací je zabezpečena vlastním personálním obsazením. V rámci spolupráce s osvědčenými subdodavateli naše firma zabezpečuje rozvody vody, kanalizace, plynu, vytápění a elektroinstalace včetně revizí, zámečnické, tesařské, pokrývačské a klempířské konstrukce, plastové i dřevěné euro provedení oken a dveří, zemní a výkopové práce. Při rozsáhlejších projektech spolupracujeme s renomovanými spolupracovníky se specializací na danou problematiku.


Stavební firma Stanislav Strachota – Stavstr preferuje kvalitu nad kvan
titou, kde hlavním cílem je spokojený zákazník.