Zelená úsporám

Naše firma je v seznamu odborných dodavatelů v programu Zelená úsporám.

Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. V programu je kromě jiného podporována také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Více informací o dotačním programu Zelená úsporám naleznete na stránkách www.zelenausporam.cz

Naše stavební firma Vám nabízí pomoc při vyřizování žádosti o dotace v rámci programu Zelená úsporám. Nabízíme aktuální informace, odborné posouzení současného stavu rodinného domu, hodnocení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí (okna, vchodové dveře, střecha, vnější stěny domu, podlahy nad nevytápěným prostore), zpracování projektu pro zateplení rodinného domu, jež je nutno předložit spolu se žádostí o dotaci, dále zajistíme provedení všech potřebných stavebních prací vč. dodávky stavebního materiálu.